WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Terminarz posiedzeń Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2018-05-18 15:28:40 publikacja: Uchwała nr 3 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie określenia liczebności poszczególnych organów POIIB
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-05-18 15:27:58 publikacja: Uchwała nr 4 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady POIIB za rok 2017
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-05-18 15:27:15 publikacja: Uchwała nr 4 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady POIIB za rok 2017
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-05-18 15:25:25 publikacja: Uchwała nr 4 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady POIIB za rok 2017
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-05-18 15:24:18 publikacja: Uchwała nr 4 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady POIIB za rok 2017
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-05-18 15:22:51 publikacja: Uchwała nr 4 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady POIIB za rok 2017
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Dodanie publikacji

  2018-05-18 13:56:42 publikacja: Uchwała nr 2 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie porządku obrad XVII Zjazdu
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Modyfikacja treści publikacji

  2018-05-18 13:56:14 publikacja: Uchwała nr 1 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie Regulaminu XVII Zjazdu i Regulaminu Wyborów XVII Zjazdu
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Modyfikacja treści publikacji

  2018-05-18 13:55:41 publikacja: Uchwała nr 3 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie określenia liczebności poszczególnych organów POIIB
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Modyfikacja treści publikacji

  2018-05-18 13:55:02 publikacja: Uchwała nr 2 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie porządku obrad XVII Zjazdu
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-05-18 13:54:27 publikacja: Uchwała nr 2 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie porządku obrad XVII Zjazdu
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-05-18 13:54:06 publikacja: Uchwała nr 2 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie porządku obrad XVII Zjazdu
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Modyfikacja stopki publikacji

  2018-05-18 13:51:53 publikacja: Uchwała nr 3 XVII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIIB w sprawie określenia liczebności poszczególnych organów POIIB
  kategoria: Uchwały XVII Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018 r.
  Dodanie publikacji

  2018-05-18 13:25:15 publikacja: UCHWAŁA nr 01/R/2018 - w sprawie wyboru Prezydium Rady
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Modyfikacja treści publikacji

  2018-05-18 13:24:35 publikacja: UCHWAŁA nr 02/R/2018 - w sprawie osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Pomorskiej Okr
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-05-18 13:20:43 publikacja: UCHWAŁA nr 01/R/2018 - w sprawie wyboru Prezydium Rady
  kategoria: Uchwały Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2018
  Dodanie publikacji

  2018-05-17 15:02:42 publikacja: Skład Organów Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018 - 2022
  kategoria: Skład Organów Izby Okręgowej
  Modyfikacja treści publikacji

  2018-05-17 14:59:12 publikacja: Skład Organów Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018 - 2022
  kategoria: Skład Organów Izby Okręgowej
  Modyfikacja treści publikacji

  2018-05-17 14:58:33 publikacja: Skład Organów Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018 - 2022
  kategoria: Skład Organów Izby Okręgowej
  Modyfikacja treści publikacji

  2018-05-17 14:57:45 publikacja: Skład Organów Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018 - 2022
  kategoria: Skład Organów Izby Okręgowej
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70   |   71   |   72   |   73   |   74   |   75   |   76   |   77   |   78   |   79   |   80   |   81   |   82   |   83   |   84   |   85   |   86   |   87   |   88   |   89   |   90   |   91   |   92   |   93   |   94   |   95   |   96   |   97   |   98   |   99   |   100   |   101   |   102   |   103   |   104   |   105   |   106   |   107   |   108   |   109   |   110   |   111   |   112   |   113   |   114   |   115   |   116   |   117   |   118   |   119
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra